Företaget

Fyrkantens Elektriska AB har funnits sedan dec 1979,
Och har idag mycket lång och bred erfarenhet av elinstallationer .elservice. datanät.

150904_050
Tord Carlsson, delägare
Tel: 070-6523288

150904_054
Andreas Edin, delägare
Tel: 070-6743288

 

 

Information gällande reklamation

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer

Att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och

företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande.

Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174,101 23 Stockholm, www.arn.se